hetleven.be

Telepathische gesprekken, leven met de ziel

Blog

Telepathie

Telepathie en onderscheidingsvermogen

Gepost op 23 november 2020 door Marie

Vanaf mijn prille kindertijd was telepathie iets normaals in ons huis, mijn vader heeft er zelfs zijn levenswerk van gemaakt. Dankzij zijn telepathie gaf hij cursussen ‘Levensverdieping’ (die tegenwoordig als boeken uitgegeven worden) en gaf persoonlijke boodschappen van Meester Morya, vele duizenden boodschappen voor duizenden mensen die vaak jarenlang regelmatig opnieuw kwamen omdat ze zoveel aan die boodschappen hadden.

Zelf kreeg ik ook af en toe een boodschap. Ik was er erg blij mee, maar ik kon ze in het begin nog niet volledig naar waarde schatten, omdat ik zo jong was. Pas later ontdekte ik hoe ongelooflijk waardevol en uniek ze feitelijk waren, en hoe bijzonder het telepathische contact van mijn vader (Geert Crevits) met Meester Morya eigenlijk wel was.

Geert Crevits en Meester Morya

Mijn vader en ik hadden af en toe gesprekken over telepathie, wat het is en hoe het werkt. In de loop van de jaren ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen telepathische mogelijkheden. Toen ik twintig was vond ik eindelijk die sleutel en ontwikkelde ik op enkele weken tijd mijn vaardigheid om telepathisch contact te leggen met mijn eigen ziel, mijn innerlijke Meester en met de ziel van anderen, mensen, dieren, ongeboren baby’s, natuurwezens, enz. Na een vijftal jaar begon ik mijn manier van telepathie ook aan andere mensen aan te leren. Tien jaar lang gaf ik de cursus “Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling”, meer dan 500 mensen in verschillende landen en talen leerden mijn techniek en proefden van wat het is om contact te maken met de ziel.

Cursus geven doe ik vandaag niet meer, maar telepathie maakt wel nog steeds een belangrijk deel uit van mijn leven. Steeds opnieuw echter merk ik dat er zoveel onwetendheid is rond telepathie, en dat er tot op vandaag ook veel misverstanden blijven bestaan, vandaar dat ik uiteindelijk besloten heb om deze blog te maken.

Wat is telepathie?

Telepathie wordt vandaag de dag meestal gebruikt als een algemeen woord dat allerlei verschillende soorten ladingen dekt. Hier een overzicht.

Gedachten overbrengen

Veel mensen denken bij het woord ‘telepathie’ eerst en vooral aan het kunnen lezen van gedachten. Toch zou ik dit liever ‘mentale communicatie’ noemen. Mentale communicatie of het overbrengen en opvangen van gedachten is zeker mogelijk. De makkelijkste manier om mentale communicatie te hebben is als je samen met iemand die je vertrouwt een lange, rustige rit maakt in de auto, vooral als jullie allebei gevoelige personen zijn en als één van de twee een grotere flapuit is dan de andere. De tweede zal iets denken, de eerste zal het onbewust opvangen en het er uitflappen. Het overdragen van gedachten kan men ook trainen, maar het is moeilijk omdat mensen meestal niet genoeg controle hebben over hun denken en ook heel wisselvallig denken – nu denk je zo, straks denk je alweer anders. Al bij al is het iets leuks als het je overkomt, maar is het niet echt een grote meerwaarde voor je leven.

Gevoelens overbrengen

Er bestaat ook een andere soort subtiele communicatie waarbij sterke gevoelens worden overgebracht. Dit gebeurt het vaakst bij mensen die een dichte bloedband hebben, zoals tweelingen of moeders en dochters. Hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn, als er iets ergs of emotioneels gebeurt met de ene kan de andere dit soms opvangen en mee voelen, en dit noemen veel mensen ook ‘telepathie’.

Gevoelens overnemen van iemand anders is nochtans iets wat quasi alle mensen af en toe (soms zelfs vaak) doen, maar het gebeurt bijna altijd onbewust en dus onopgemerkt. Als je medelijden of juist ergernis of afkeuring voelt ten opzichte van iemand anders, kan je een emotie van iemand anders in jezelf binnenlaten en overnemen. Niet lang daarna voel je je dan bijvoorbeeld kwaad, verdrietig of onrustig zonder te weten waarom. Je beseft niet dat je de kwaadheid of het verdriet van de andere persoon opgeraapt hebt. Dit proces van gevoelens overnemen van anderen is iets wat zo vaak voorkomt dat het bijna normaal te noemen is, maar op zich is het niet natuurlijk en het is ook niet goed om dit bij jezelf toe te laten. Zodra je je er bewust van wordt, kan je proberen om het gevoel dat niet van jou is, terug van je weg te laten gaan. Gaandeweg kan je, door steeds beter bij jezelf te blijven tijdens nauwe contacten, leren om gevoelens van anderen niet meer zomaar over te nemen. Op die manier verlies je minder energie en word je tegelijk minder bespeelbaar.

Mediumschap en channeling

Mediums zijn mensen die meestal in contact staan met wat veel mensen ‘gene zijde’ noemen, met overledenen, gidsen of andere wezens. Ze channelen boodschappen. Ik wil graag duidelijk het onderscheid maken tussen mediumschap en telepathie.

Medium zijn is relatief makkelijk, sommige mensen zouden het zomaar kunnen als ze zouden willen. Om mediamiek dingen op te vangen maak je gebruik van de natuurlijke gevoeligheid van je emotionele lichaam. Het emotionele lichaam van het medium maakt via de astrale wereld connectie met de emotionele lichamen van andere mensen (bijvoorbeeld hun klanten) en/of met astrale wezens, en op die manier wordt informatie overgebracht die soms erg treffend kan zijn en juist kan lijken. Mediamieke boodschappen kunnen heel indrukwekkend zijn en informatie bevatten die de persoon die channelt, niet kon weten. Toch is mediumschap niet iets wat ik aanraad, niet om zelf te doen, maar ook niet om te raadplegen als bron van informatie of advies.

Het medium dat jou een boodschap of consult geeft, stemt zich (bewust of onbewust) af op de wereld van jouw gevoelens – je emoties, kwetsuren, angsten, dromen, behoeftes, onzekerheden, emotionele nood en verlangens. Hierdoor kunnen ze soms rake en herkenbare dingen zeggen over jou, maar wat ze waarnemen is gekleurd en vervormd. Als ze bijvoorbeeld iets zeggen over je toekomst, nemen ze niet de werkelijke toekomst waar, maar een deel van jouw angsten en/of verlangens voor de toekomst.

Mediums channelen dus per definitie vanuit de astrale sfeer. Om dit goed te kunnen begrijpen, moet ik wat uitleg geven over wat ‘het astrale’ precies is.

De astrale wereld is heel ruim, vele malen ruimer dan de fysieke wereld, en zo afgewisseld als het maar kan, met allerlei niveaus gaande van de laagste, die ruw en hels zijn, tot de hoogste, betoverend mooi en bijna hemels, en alles daartussenin. De astrale sferen zijn net als de aardse sfeer een leerschool, waar alles aanwezig is en waar je alle kleuren en schakeringen van goed en kwaad kan leren kennen, maar hoe hoog je ook gaat, het blijft altijd een sfeer van dualiteit en van onbestendigheid. Vroeg of laat moet je dus door deze sfeer heen groeien, moet je ze verlaten om de liefde van het hart te kunnen bereiken.

Als puntje bij paaltje komt is de astrale sfeer een sfeer van ‘voor wat hoort wat’, een wereld die jou de liefde niet kan bieden, een sfeer van ‘ik wil ook aan mijn trekken komen’, en ook een sfeer van zoeken naar zelfbevestiging. Ze wordt ook wel de spiegelsfeer genoemd. Ze spiegelt allerlei dingen om je te tonen wat er in jouw persoonlijkheid leeft, zodat je je eigen emoties en verlangens kan leren kennen. Heb je een verlangen naar bevestiging, naar verheerlijking, naar goedkeuring? De astrale sfeer zal het jou geven, maar deze bevestiging is slechts een illusie, een spiegeling die niet op de werkelijkheid gefundeerd is. Dat maakt de astrale sfeer algauw een plek van misleiding en verborgen zelfzucht, voor wie daar zijn vervulling zoekt.

Wezens uit de astrale sfeer doen zich graag voor als grote Meesters, Lichtwezens, Engelen, Aartsengelen, Heiligen en bekende figuren uit de geschiedenis. Ze maken indruk door informatie te delen die mensen willen horen of weten, als het moet spreken ze de mooiste woorden die erg verheven klinken, maar in feite proberen deze wezens om zich te voeden op enerzijds de zucht naar sensatie of anderzijds de emotionele nood van de mensen die contact met hen maken of luisteren naar de boodschap. Deze wezens leven van de emotionele energie van mensen en doen alles om in de aandacht te komen en te blijven. Het medium werkt eraan mee omwille van een verscheidenheid van redenen, bijvoorbeeld om ook in de belangstelling te delen, om de dagelijkse kost te verdienen, om de wereld te helpen ‘redden’, of simpelweg uit onwetendheid.

Voor het medium zelf is het niet zonder gevaar om mediamiek werk te doen. Mensen die via het astrale niveau open staan voor boodschappen en wezens of hun emotionele lichaam gebruiken om buiten zichzelf informatie in te winnen, doen iets wat tegen het eigen lichaam werkt, en kunnen na korte of langere tijd bijvoorbeeld grote vermoeidheid ondervinden, ziekte of verlies van energie, levenslust of wilskracht. Dit is een manier van het fysieke lichaam om de persoon te waarschuwen dat hij of zij iets doet wat niet gezond is.

Voor de persoon die een channeling of mediamieke boodschap ontvangt of leest, zijn de zaken ook niet zo positief, want een deel van de boodschap die je ontvangt is waar, maar een ander deel niet. Sommige informaties of adviezen die gegeven worden, kloppen niet en je komt erdoor in verwarring. Je eigen waarheid opnieuw terugvinden en uit de verwarring geraken is vaak niet eenvoudig en kan in sommige gevallen jaren duren. In het beste geval is de boodschap niet per se onjuist of verwarrend, maar gewoon nutteloos en zonder constructieve waarde.

Normaal gezien voel je zelf wel aan dat iets niet klopt, maar omdat je opkijkt naar degene van wie je de boodschap ontvangen hebt, schuif je je eigen twijfels heel makkelijk aan de kant en sus je jezelf: “Die zal het wel beter weten dan ik.” Doe dat nooit!

Telepathisch contact via de ziel

Echte telepathie – wat ik dan telepathie noem – is een proces dat zich op een veel hoger bewustzijnsniveau afspeelt, namelijk op het niveau van de ziel. Echte Meesters, Engelen en Lichtwezens bewegen zich in de smetteloze wereld van de ziel, in de goddelijke sferen waar er geen dualiteit is maar eenheid, waar geen schijnheiligheid is maar wijsheid en geduld, waar er geen goed en kwaad is, maar alleen de onpersoonlijke liefde van het Goddelijke die zelfs de kleinste dingen betekenis geeft en zinvol maakt.

Om telepathisch in contact te kunnen staan met de sferen van de ziel veronderstelt dat je eerst en vooral in staat bent om langere tijd (lees: vele jaren of zelfs vele levens lang) in je hart te leven. Je leeft dus met de waarden van liefde, dat wil zeggen: je laat je nooit leiden door emoties zoals jaloezie, kwaadheid, ergernis, medelijden, angst voor tekort, angst voor afwijzing, trots, minachting enz. Je voelt geen kritiek en denkt niet dat jij het beter weet dan een ander wat goed is voor die persoon. Je leeft met eenvoud en de kracht van onpersoonlijke liefde, je hebt een evenwichtige, gelijkmoedige levenshouding en een onwankelbaar vertrouwen. Je drukt eerlijke liefde uit in al wat je doet en zegt, op de eerste plaats tegenover de mensen dichtbij (je ouders, je partner, je kinderen, je familie, je collega’s…). Wat je lot ook is, je maakt er het beste van. Wat je werk ook is, je doet het van ganser harte en met goedheid. Als je zo met het hart leeft op dagelijkse basis, kan je in je hart in contact komen met je ziel, en via jouw ziel met de ziel van anderen.

De ziel is het stukje Goddelijkheid in ons. In mijn cursus gaf ik gewoonlijk deze uitleg over waarom telepathie werkt: God woont in ons. De ziel is een stukje van God dat onze kern is. Maar God is ondeelbaar, dat is één van de kwaliteiten van God: God is ondeelbaar. Dus als wij dat ene stukje van God in ons vinden, dan vinden wij tegelijk ook de weg naar de andere stukjes van God, want God is één. Als ik een stukje God in mezelf vind, dan vind ik daardoor ook het stukje God in de ander. En dus is telepathie een overdracht van informatie die via het Goddelijke deel van de mens verloopt.

Het resultaat zijn boodschappen die tijdloos belangrijk zijn, die je helpen om waarden in je leven te integreren, die je als mens helpen om meer jezelf te worden, om vrij te worden, om sterker te zijn en meer uniek, minder afhankelijk van omstandigheden, van anderen, van het verleden, van je emoties of je gedachten. En doordat de boodschap uit het niveau van het hart komt, zijn de woorden simpel en onomwonden.
Het vlak van de emoties heeft doorgaans nood aan hoogdravende of wollige taal, het kan betuttelend zijn of iemand juist ophemelen. Het mentale houdt van chique, dure woorden die geleerd en slim klinken. Maar het grootste kenmerk van het hart is eenvoud.

Voorbeelden van echte telepathische boodschappen met een Meester van Wijsheid vind je in alle boeken van www.mayil.com

Conclusie

Mijn conclusie is dat de meeste misverstanden over telepathie ontstaan doordat mensen niet voldoende beseffen dat de kwaliteit van een “telepathische boodschap” afhankelijk is van het leven en de instelling van de menselijke auteur, van degene dus die de boodschap ontvangen en doorgegeven heeft. Wie boodschappen geeft aan anderen met het doel om indruk te maken, om belangrijk te zijn, om zichzelf beter te voelen, om dankbaarheid te ontvangen of erkenning op te bouwen, die zit nog niet in het hart. Wie in zijn eigen leven belang hecht aan het verzamelen van macht, geld, aanzien, materiële zekerheid of andere uiterlijke zaken, die zit nog in de spiegelsfeer en kan onmogelijk telepathisch samenwerken met grote Meesters of Wezens van Licht. Het verschil tussen zuiver en net-niet-helemaal-zuiver is scherp maar niet altijd uiterlijk zichtbaar, dus gebruik hierin je eigen innerlijk aanvoelen. Let er ook op hoe eenvoudig men is en hoeveel waarde men nog hecht aan vormelijke, uiterlijke en materiële zaken.

De kwaliteit en de aard van ‘telepathie’ hangt dus af van de persoon die het doet, en NIET van Degene die (echt of zogezegd) telepathisch spreekt. Veel mensen beseffen dit niet, en maken geen enkel onderscheid. “Maria Magdalena heeft het mij gezegd”, zeggen ze dan, maar ze houden geen rekening met WIE die boodschap van Maria Magdalena voor hen gemaakt of ontvangen heeft.

Besef dat er veel verschillende soorten en niveaus van “telepathie” bestaan. Wees nuchter en gebruik je onderscheidingsvermogen. Kijk nooit op naar wie dan ook, ook niet naar mensen die telepathisch zijn en boodschappen geven. Weet dat niet alles wat blinkt, goud is, en dat er (heel) veel klatergoud bestaat. Vooral op internet is het niet gemakkelijk, of zelfs mogelijk, om altijd te achterhalen wie de mens achter een bepaalde ‘telepathische boodschap’ precies is en hoe die persoon leeft en bestaat.

… Gebruik dus je eigen kompas. Maar hoe doe je dat?

Als je een zogenaamde telepathische boodschap te lezen krijgt, bijvoorbeeld via mail of op internet of zo, lees die dan de eerste keer zeker niet woord voor woord, maar ga er losjes en diagonaal over, overloop ze vanop een afstand, terwijl je naar je eigen hart luistert en aanvoelt:

  • • Is wat erin staat eenvoudig, helder, licht?
  • • Maakt deze boodschap me krachtiger of niet?
  • • Zijn de woorden die eruit springen gewoon en duidelijk, of staan er veel moeilijke, dure woorden in?
  • • Is de ondertoon van de boodschap normaal, gemoedelijk en aangenaam, of eerder belerend of omslachtig?
  • • Voel ik in mezelf dat het waarheid uitstraalt en mij blij maakt, of toch niet helemaal?
  • • Is het liefdevol en universeel?
  • • Zegt mijn eigen hart me dat ik hier mee vooruit kan, kan ik er ook echt iets mee, of geeft het enkel een soort mentale bevrediging?

 

Als het niet helemaal op en top goed aanvoelt, laat het dan vallen! Neem geen genoegen met halfslachtige wijsheid. In jouw hart bezit je een betrouwbare barometer die jou kan leiden en die je steeds vertelt of iets nuttig en goed voor je is of niet – je moet er alleen naar willen luisteren. Door een boodschap waar je misschien over twijfelt eerst diagonaal te lezen, kan je bij jezelf blijven en je eigen oordeel vormen.

Als je een minder goede boodschap direct woord voor woord leest, ga je makkelijk mee in de lager-mentale of astrale energie van de boodschap en raak je begoocheld.

Laat je niet misleiden, vertrouw jezelf en luister altijd eerst naar jezelf voor je advies aanvaardt van iemand anders!

☸ ☸ ☸

Tot slot nog vier citaten over dit thema uit de boeken van Meester Morya (door Geert Crevits). Ze zijn zeer interessant en zeker de moeite waard om door te lezen!

I. “Als je contacten hebt met de sferen, dan is het zo dat je eerst door sferen moet gaan waar wezens zijn die zich voordoen als engelen, maar die niet diegenen zijn waarvoor ze zich uitgeven. Er is een spiegelsfeer en het is noodzakelijk dat de mens deze leert kennen vooraleer hij de echte sfeer binnengaat. Ook op deze aarde zijn er verschillende sferen die niet echt zijn, en ook deze moet de mens leren kennen. Besef echter heel goed dat het steeds de liefde is die je zal leiden, in deze sfeer en in de andere sferen.”

© Mayil.com, Geert Crevits, uit: Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, hoofdstuk 7

II. “De Aquarius-tijd brengt mee dat er een grotere diepte in de mens komt maar ook dat er spiegelbeelden een rol kunnen spelen maar dit is een overgang. Het kan zijn dat je in spiegelingen komt waarvan je dan denkt dat het een heel belangrijk ervaren is, maar dat is het niet. Weet dat de spiegelingen die vanuit de hemel naar de aarde komen dikwijls vervormingen tonen totdat het kanaal zuiver is, totdat je zo ingesteld bent dat je met liefde kan werken en vanuit liefde. Dan pas begrijp je de boodschappen in hun authenticiteit.

Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je hoort en op alles wat aan vernieuwing aangebracht wordt. Je moet wel voorzichtig zijn en de grote pijler in het bestaan moet steunen op liefde. Je kan het belang van de liefde niet overschatten. Zorg dat je zuiver ingesteld bent, dat je de weg probeert te vinden in jezelf. Dit betekent dat je mediteert, dat je het woord leert hanteren, dat je de oprechtheid nastreeft in jezelf, dat je het vertrouwen leert en dat je vooral de dingen kan relativeren. Dat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” Het is van belang dat je dat altijd doet.

Sluit je niet aan bij groepen tenzij je jezelf kan blijven in deze groepen. Wat er ook gebeurt in de groepen, blijf nuchter en blijf jezelf. Ga niet in alles mee, hou zelf het roer in handen. Dat betekent dat je de dingen kan afwachten en dat je kan mee-evolueren vanuit je innerlijk. Dit is heel belangrijk, want anders kom je in vernieuwingen waarvan je dan pas achteraf beseft: ‘dat had ik niet moeten doen, want in feite was dat niet wat ik zocht.’

Je moet dus aansluiting krijgen bij je eigen evolutie, bij je eigen zoeken. Dit is zo belangrijk omdat je anders jezelf daarin verliest. Je gaat mee met anderen in hun evolutie. Het is zo dat anderen een eigen evolutie hebben en dat ze dikwijls de zaken zullen overtrekken. Want de grote spiegelingen die er komen, vanuit de hemel zeg maar, vanuit de andere rijken en die meekomen op de nieuwe energieën, zullen de mens overdonderen en overspoelen met waarden. Maar dat zijn dan niet de echte waarden, dat zijn spiegelwaarden. Het kan zijn dat het allemaal zo mooi en zo fantastisch voorgesteld wordt, dat de mens daar inloopt en denkt dat hij nu pas begint te leven. Toch is dit maar de voorbode van de echte verandering.

De echte verandering gebeurt in het hart en in de liefde en in het wezen van de mens, dat de diepte van het Goddelijke openbaart. Het Goddelijke komt in de mens en laat hem deel hebben aan alle veranderingen. Dit is heel reëel, heel nuchter, heel transformerend in het dagelijkse leven.”

© Mayil.com, Geert Crevits, uit: Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hoofdstuk 7

III. “Bepaalde mensen gaan belangrijke dingen doen. Zij openen mensen voor hun medemensen door over dingen te spreken die echt belangrijk zijn. Want het is een belangrijke tijd, het is een tijd van waakzaamheid, van wakker worden, van openheid en van zoeken, en al deze begrippen zijn belangrijk in het leven van ieder mens op deze aarde.

Er zijn mensen die luid protesteren, er zijn mensen die het omgekeerde willen, er zijn mensen die het omgekeerde zullen beweren, maar dat maakt allemaal niets uit, dat maakt geen verschil voor de mensen die in hun kracht staan. Mensen die in hun kracht staan zullen zich niet meer laten afleiden van het werkelijke doel in het leven van deze aarde. Want we worden ons bewust van een grotere structuur. Het wezen Aarde komt tot haar realiteit, komt tot haar eigen realisatie en overstijgt haar eigen denken.

De informatie die gegeven wordt vanuit de goddelijke werelden aan de mensenwereld, is aanwezig. Er zullen steeds meer mensen zijn die deze contacten maken en die vanuit deze contacten spreken en handelen en dat is heel mooi. Wanneer het hart erbij betrokken wordt, zal de informatie juist zijn. En daar moet je wel even op bedacht zijn, als mensen bijvoorbeeld telepathisch bezig zijn, of bijvoorbeeld met bepaalde - Ik zou maar zeggen - ‘channeling’ bezig zijn, dat hun hart daarbij betrokken moet zijn, want anders komt er foute informatie door en kan de vonk niet overslaan, kan de vonk niet aangeblazen worden. Dan wordt ze wel eventjes opgelicht, dan kan er eventjes een inzicht komen, in de andere werelden zeg maar, maar het is niet op de juiste manier en al vlug trekt al de energie zich terug naar zijn oorspronkelijke plaats en gebeurt er niets.

Het hart moet erin aanwezig kunnen zijn, de liefde moet aanwezig kunnen zijn in wat gezegd wordt en dan blijft de kracht stabiel en meer nog, er komt nog een grotere kracht bij, namelijk de kracht van geduld. Wanneer je de liefde bevat, dan zal je zien dat je traag gaat, maar dat je niet stil zit. En oppervlakkig bekeken lijken dat misschien tegenstellingen, maar in wezen zijn dat geen tegenstellingen. Je kan vooruitgaan en vooruit en vooruit. Wanneer je in de liefde staat, vind je de weg om nieuwe dingen te doen en om mensen te ontmoeten op een nieuwe manier en om bezig te zijn en bezig te blijven.”

© Mayil.com, Geert Crevits, uit: Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, hoofdstuk 9

IV. “Wanneer de mens in de sferen gaat, is het eerste wat hij ontmoet de dingen die met hemzelf te maken hebben. Het is dan zo dat hij probeert zichzelf te worden met en vanuit het contact met de sferen en dat hij dan een spiegeling krijgt van: ‘wat is er in mij?’ Een verlangen naar grootheid, naar idealen, naar oneindigheid, naar dingen die prachtig zijn, naar een hemelse sfeer … en dat ontmoet hij dan in de sferen. Het eerste wat hij daarin ziet, is een zelfbevestiging: ‘ik ben iemand die formidabel is, want men zegt dat.’ Dan is het allemaal te doen om de persoon. De persoon die als het ware bevestigd wordt in zijn zoeken en die een soort spiegeling krijgt van: ‘dit en dat en dat is allemaal in mij en het is fantastisch en het wordt bevestigd.’ Daardoor krijgt hij een zekerheid van: ‘ik ben goed bezig en ik ben daarmee en daarmee bezig.’ Dit is de spiegeling. Het is dus niet de echte wereld.

Als je de spiegel doorbreekt dan kan je in één keer zien hoe die ander zichzelf is en hoe de ander ook anders is dan jijzelf. Als je dus open komt voor de ander zoals die werkelijk is, doorbreek je de spiegel. Als je niet meer denkt over de ander en niet meer zegt: “De ander moet zo en zo en zo zijn.” Je doorbreekt de spiegel als je de ander aanvaardt zoals hij werkelijk is. Als je in de sferen gaat en niet belangstellend meer bent in jezelf en hoe je in een groei staat ten opzichte van de spiegeling, dan is het zo dat je de sfeer zelf laat spreken en niet meer van: ‘ik wil iemand zijn die formidabel is en ik wil eigenlijk bewierookt worden door die sferen.’ Want zolang er een soort egoïsme is en een soort egotrip in de mens, komt hij eerst in die spiegelsferen waar hij een bevestiging probeert te zoeken van zichzelf, van hoe geweldig hij eigenlijk wel is.

Daarin kan je de echte sfeer onderscheiden van de spiegelsfeer: de echte sfeer spreekt over de dingen die er werkelijk zijn en niet over de bevestiging van de mens die hij voor zichzelf zoekt. De sfeer van liefde is de sfeer die de ander bekrachtigt maar vanuit een totaal ander perspectief. Ze laat de ander zichzelf zijn. Ze zegt niet dat die ander verkeerd bezig is of dat die ander onder bepaalde dwang bepaalde dingen moet doen. Nee, de liefde maakt de mens open zodat hij kan groeien in alles en in alle mogelijke richtingen. De liefde respecteert de ander zoals hij in werkelijkheid is. Ze spiegelt niet of ze spiegelt maar in zoverre dat ze de ander duidelijk kan maken wie hij werkelijk is en waar hij werkelijk naar op zoek is. In deze zin is het dat de liefde de ander laat groeien tot wie hij werkelijk moet worden. Het is subtiel maar het is te onderkennen omdat de liefde altijd openbarend zal zijn. Ze zal altijd dingen naar voren brengen die de ander als het ware van zichzelf niet kent en waardoor hij in een grote evolutie kan komen. Daardoor kan hij zichzelf overstijgen en weten: ‘dit is mijn groei, zo kan ik verder en zo kan ik tot de werkelijkheid van het Goddelijke komen, tot de werkelijkheid van de medemens, tot de werkelijkheid van deze aarde.’ Tot welke werkelijkheid dan ook, als ze maar verder ligt dan de persoon zelf die spiegelt.

Het eerste wat de mens tegenkomt is altijd de spiegeling. Het eerste is altijd dat hij gericht wordt om zichzelf beter te leren kennen en uiteindelijk leert hij ook de ander kennen zoals die in werkelijkheid is. Dit is ook zo in de sferen. Eerst wordt hij gericht op zichzelf, om zichzelf te oriënteren, zichzelf te leren kennen en later op wie de ander werkelijk is. Wie is de Engel? Wie is de Meester? Wie is God? Wie is … noem maar op. De mens laat zich confronteren met de ander zoals die werkelijk is. Dan pas komt hij uit de spiegelsfeer. Dan komt hij in de werkelijkheid van het bestaan, van de Hiërarchie, van de dingen die er zijn.

Dit veronderstelt een zuiverheid in de mens. Het veronderstelt ook dat er liefde is in de mens om de spiegelsfeer te kunnen doorbreken en de echte waarden te kunnen ervaren en aanvaarden die er vanuit de werkelijkheid, de grotere werkelijkheid, naar hem toe gebracht worden. Dit is het onderscheid: dat men in zichzelf de dingen naar voren brengt die belangrijk zijn.

Als je in gevoelens, in denken, in begeerten, in het lichamelijke ontplooien zit, kan je nooit de spiegelsfeer verlaten. Ga je in het hart leven en kom je in de diepte van het bewustzijn, van het goddelijke bewustzijn, om de universaliteit, de liefde te leren kennen op deze aarde, dan kan je de liefde leren kennen van het Goddelijke, ook in de sferen. Zie dus dat zowel op deze aarde als in de sferen dezelfde wetten gelden, namelijk de wetten van liefde. Die zijn openbarend en ze zijn zo dat ze de mens niet verslaven, niets voorspiegelen, dat ze de mens niet knechten. Ze bepalen de mens niet maar ze brengen hem verder in een openheid, in een groei, in een schoonheid, in de waarden van het Goddelijke die uitgedrukt worden. Daarvoor moet je een hele weg gaan. Dat betekent, als je naar de sferen gaat, dat je nuchter blijft ook in de sferen, dat je kijkt welke de werkelijke waarden zijn. Zoals ze op deze aarde zijn, zo zijn ze ook in de sferen.

Er zijn dus waarden, er zijn verschillende sferen en er zijn verschillende ervaringen mogelijk, net zoals op deze aarde. Het grote principe blijft: zo beneden zo boven, zo boven zo beneden. Wat hier op deze aarde rechtvaardig is en mooi, is ook in de sferen rechtvaardig en mooi. Er is dus veel schijn, er is veel spiegeling. Er zijn veel dingen die de mens proberen te bevestigen maar die aan de andere kant weer zo zijn dat ze de mens nog niet leren wat de werkelijkheid is.

Maak goed het onderscheid. Probeer zo te leven dat je eerst in deze wereld de echte waarde naar voren brengt in je leven, zodat je buiten de spiegeling komt. (…)

Als je dit op deze aarde kan leren dan kan je ook hetzelfde ervaren in de sferen. Maar als je het op deze aarde niet hebt geleerd, kan je het ook niet in de sferen leren. Het hangt dus aan elkaar vast.”

© Mayil.com, Geert Crevits, uit: Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hoofdstuk 11

 

© Marie Crevits, hetleven.be

Heb je een reactie op deze blog? We horen je graag! Contact

Reacties

Reactie van Maria op 29 november 2020

lieve Marie,
Dank je voor je heldere uiteenzetting van wat wat is. Heeft mij veel duidelijkheid en vertrouwen verschaft. Het is inderdaad zo dat telepathie voor alles en nog wat gebruikt wordt, en dat schept op zichzelf al verwarring, omdat als je het dan onderzoekt die zaken wel tegenkomt in jezelf maar het één teveel verweven met het ander. Mij heeft het in elk geval door het uit elkaar trekken vooruit gebracht. Met spiegelbeelden werk ik zelf voor mezelf om inderdaad tot de conclusie te komen dat er veel verlangens en toegedekte vooringenomenheid en verwrongen emoties inzaten. ook degene die je rechtstreeks kunt herkennen als jaloezie, kwaadheid….en dan heb je geluk dan kun je ze herkennen en zeggen ja dat is het, je er niet aan vasthouden en ze laten wegglijden en terug in vrede komen. Heb nog veel aan liefdeswerk nodig dus om in telepathie vanuit de ziel en de liefde te komen. Ben al een week geleden tot de conclusie gekomen dat ik wat nederig mag worden, echt niet vals…het voor wat hoort wat, en het opkomen voor jezelf zoals dat meestal gebruikt wordt, stoot me zelf voor de borst. Jaren geleden ben ik tot de conclusie gekomen dat wat ik ook doe, hoe de intentie ook is, voor anderen te helpen, medelijden, en bidden voor de mensen dat dat steeds eigenbelang was, enerzijds wou je wel graag dat ze het goed hadden maar dat was voor mezelf ook van belang omdat ik het niet meer verdragen kon. (Ik hoop dat ik hier niet te verwarrend ben in mijn schrijven, want weet dat ik dat kan…wil teveel zeggen en verlies de focus.)