hetleven.be

Telepathische gesprekken, leven met de ziel

Over ons

Hallo,

mijn naam is Marie en ik wil jullie graag wat vertellen over het bijzondere gezin waar ik in opgegroeid ben.

Marie en Laura

Geert en Lydia Crevits


Toen mijn vader, Geert Crevits, een kleine jongen was, ging hij in de speeltijd altijd eerst naar de kapel ‘om met Jezus te praten’, van wie hij absoluut zeker wist dat Hij hem kon horen, voordat hij ging spelen met zijn vriendjes op de speelplaats. Op 21 jarige leeftijd, tijdens zijn studies om priester te worden, culmineerde zijn steeds verder gegroeide devotie in een intense Godservaring. Vanaf dan ging hij op zoek naar meer inzicht over wat hij daar had meegemaakt. Hij las ontzettend veel boeken en door wat hij ervaren had, wist hij meteen welke boeken echte wijsheid bevatten en welke niet. Maar zijn voornaamste zoektocht was hoe hij zijn innerlijke weten en vreugde kon delen met de mensen rondom hem. Hij vond de manier niet om dat te doen. Uiteindelijk stapte hij uit de kerk en al snel ontmoette hij mijn moeder en belandde zo in het familieleven. Zijn zoektocht bleef.

Mijn moeder, Lydia, had al vier kinderen toen ze mijn vader ontmoette. Ze was (en is) een intens intuïtieve vrouw die geïnteresseerd was in natuurvoeding en macrobiotiek, homeopathie, bach bloesems, pendelen, tarot, dromen, helderziendheid, en in het algemeen alles wat te maken had met bezield leven en spiritualiteit. In de eerste jaren dat ze bij elkaar waren, gingen ze vaak samen naar allerlei spirituele activiteiten en lezingen. Meer over Lydia lees je op de pagina 'Healing'.

Geert en Lydia

Meester Morya


Toen, na een bepaalde meditatiecursus, kreeg mijn vader een telepathisch contact met iemand die zich ‘Meester Morya’ noemde. Elke dag, nadat de kinderen in bed zaten, had mijn vader opnieuw dit contact, en mijn moeder noteerde alles wat gezegd werd. Deze dagelijkse sessies gebeurden acht jaar lang. Intussen groeide de band tussen mijn ouders en Meester Morya uit tot iets innigs, vol vertrouwen. Af en toe gaf mijn vader ook kleine boodschapjes aan vrienden en kennissen die met een vraag of een probleem zaten en dan bleek altijd dat de eenvoudige woorden van Meester Morya heel juist waren, oplossingen boden en ook mensen diepe troost en steun gaven.

Mijn vader had zonder het te weten gevonden waar hij zo lang naar had gezocht: de sleutel om mensen te raken. Meester Morya kon de mensen in hun hart raken, doordat Hij hen kende en kon antwoorden op hun diepste vragen en twijfels. En mijn vader mocht daar deel van uitmaken en getuige van zijn. Meer hierover lees je op www.morya.org

Naar Morya.org

Geert Crevits en de telepathie met Meester Morya

Een bijzonder zusje

In 1993, toen ik bijna tien was, verhuisden we en maakte mijn vader van de telepathie zijn voltijdse beroep. Een paar jaar daarvoor had ik een klein zusje gekregen, Laura, die Down Syndroom had.

Een paar jaar later kon kleine Laura nog steeds niet praten. Ze kon van alles met haar stem, maar geen woordjes, en ook in de volgende jaren bleef dat praten maar uit. Tijdens het begin van de zwangerschap had Laura telepathisch contact gehad met papa, maar toen had ze plots gezegd dat ze het contact moest afbreken ‘omdat ze met haar hersenen bezig moest zijn’. Mijn ouders dachten er verder niet bij na. Maar bij de geboorte bleek dat Laura een opening in haar schedel had, die meteen geopereerd moest worden. Na de geboorte weigerde Laura om het telepathisch contact met papa te hervatten.

Laura

Laura en de onopgeloste puzzel


Een nieuwe zoektocht was begonnen: eentje naar een woordelijk contact met Laura, en ik voelde dat ik daar deel van wilde uitmaken. Maar hoe??

De telepathie van mijn vader was voor mij vanzelfsprekend en natuurlijk. Ik was opgegroeid te midden van een enorme hoeveelheid levenskennis (iets waarvan ik pas geleidelijk aan zou gaan beseffen hoe zeldzaam dat wel was), en ik wist ook al behoorlijk wat van telepathie af: wat je ermee kon doen en wat niet, ik wist hoe het eruit zag en ik wist wat het moest zijn. Maar zelf had ik de sleutel nog niet gevonden. Papa kon me ook niet vertellen hoe ik het moest doen, want hij wist alleen hoe hij het deed. Dat wat hij bij toeval ontdekt had, kon hij niet overbrengen naar mij. Hij kon me wel veel vertellen, over hoe je innerlijk moest concentreren, hoe hij de woorden in zijn derde oog zag verschijnen als hij dat wilde, hoe hij de bijgaande schrijfbeweging in zijn hand ervoer. Maar zelf vond ik die woorden in mijn derde oog niet, en ook de schrijfbeweging in mijn hand kreeg ik niet. Ik ben voornamelijk linkshandig, maar ook deels rechtshandig en ik wist om te beginnen al niet welke hand ik moest kiezen, en daar blokkeerde ik op.

Heel wat jaren lang bleef het voor mij een onopgeloste puzzel. Ondertussen probeerden we van alles met Laura – het ‘kleine stapjes’ Down syndroom programma, smog, communiceren met pictogrammen,… Laura toonde elke keer dat ze het wel zou kunnen, maar dat ze het niet wilde. En daar stonden we dan.

Marie en Laura toen ze jong waren

Alles op z'n plaats


… Tot de zomer van 2003, toen ik net twintig geworden was en Laura twaalf was. Mama en ik gingen naar een kennismakingsweekend over ‘communication facilitée’ in Brussel, gegeven door twee Franstalige dames.  Nadien gingen we naar huis en lieten alles zakken. Voor mij viel alles toen plots op zijn plaats, de techniek die men gebruikte, het aanwijzen van letters op een toetsenbord, was de sleutel waar ik altijd naar gezocht had en nooit had kunnen bedenken. Ik probeerde het, en het werkte meteen. Wat een bevrijding!

Gedurende enkele jaren ‘oefende’ ik met bijna alles en iedereen die mijn pad kruiste. Een aantal van de telepathische verhalen die zo ontstonden, vind je op deze website in de blog.

Vanaf 2007 begon ik met het geven van cursussen, om mijn techniek door te geven aan iedereen die het wilde leren en dat bleef ik doen tot 2018. In die tien jaar tijd kwamen meer dan 500 mensen. 

Telepathie met Laura

Vandaag


Telepathie maakt nog altijd deel uit van mijn leven, maar begin 2018 ben ik gestopt met cursus geven om me volop te kunnen concentreren op Mayil Publishing House en het vele werk van Meester Morya dat nog ligt te wachten en dat ik als mijn levenswerk beschouw.

Meer over dit werk vind je op www.morya.org en www.mayil.com. Het is zeker de moeite waard om te leren kennen! 

Elke maand versturen we een nieuwsbrief met een meditatieve bezinningstekst en wat nieuws over nieuwe publicaties, onze activiteiten en nieuwe video’s. Om het Mayil eNieuws elke volle maan gratis per mail te ontvangen, geef gewoon hier je gegevens op:

Blijf op de hoogte via het Mayil eNieuws

Marie tijdens een lezing voor Mayil uitgeverij